ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Áll Angéla Noémi E.V. az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

 

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérdését felteheti telefonon,  e-mail-en .Válaszomat 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás

Adatkezelési célok:

Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőjének adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához:

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a) Az Ön személyes adatának használata ( név, cím ) ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) Telefonszámára,nevére az időpont egyeztetése miatt van szükség  Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszám és neve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

3.Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség által meghatározott időpontig őrzöm meg.

A kapcsolattartás céljából megadott adatokat kérésére törlöm, vagy az utolsó találkozásunk óta eltelt egy év múlva törlöm.

Érintett jogok:

A személyes adataival kapcsolatban Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Érintett jogok:

a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz;

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

 Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.